Wie verdient een Ekerse Cultuurprijs?

Wie verdient een Ekerse Cultuurprijs?

22 | 02 | 2024

Het district reikt drie cultuurprijzen uit met als doel het culturele leven in Ekeren aan te moedigen, promoten én waarderen. De cultuurprijzen hebben betrekking op een culturele activiteit of culturele verdienste in de meest brede zin van het woord, die opgemerkt werd in de voorbije twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt toegekend.

Drie categorieën

  • De carrièreprijs wordt uitgereikt aan iemand die door jarenlange inzet en engagement een verschil heeft gemaakt op Ekers cultuurvlak. Deze persoon hoeft niet in Ekeren te wonen.
  • De blikvanger prijst een persoon of vereniging die door een bijzondere prestatie zichzelf én Ekeren op een positieve wijze in de kijker heeft gezet.
  • De trofee in de categorie beloftevol talent gaat naar een Ekerenaar of Ekerse vereniging die een opvallende start maakte op cultureel vlak

Iemand nomineren

Wie iemand kent die één van deze cultuurprijzen verdient, stuurt ten laatste 31 maart een mailtje naar district.ekeren@antwerpen.be.

Hierbij dient vermeld te worden:

  • naam en voornaam van de genomineerde
  • voor welke prijs er genomineerd wordt
  • naam en contactgegevens van de persoon of vereniging die de kandidatuur indient
  • een motivatie voor de nominatie

Het reglement is te vinden op www.ekeren.be.

Uitreiking

Alle nominaties worden voorgelegd aan een onafhankelijke jury. Na bevestiging van het districtscollege worden alle genomineerden en alle mensen die een nominatie binnenbrachten uitgenodigd op een feestelijke uitreiking op 2 mei 2024.

Marc Elseviers districtsschepen bevoegd voor cultuur en erfgoed, mobiliteit, lokale economie en toerisme, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

 

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren