Skip to Content

Wie idee heeft voor Ekerse burgerbegroting kan indienen tot 14 april

07 | 03 | 2024

In 2021 startte het district Ekeren met een burgerbegroting. Voor een budget van 10.000 euro per jaar kunnen Ekerenaars ideeën indienen. In een stemronde bepalen zij zelf welke ideeën gerealiseerd worden.

In 2021 was dat de aankoop van een fietsriksja om ritjes te maken met ouderen. In 2022 behaalde de verfraaiing van een aantal nutskasten in de Kruidenlaan de meeste stemmen. In 2023 wonnen 3 ideeën: een tweede fietsriksja maar ook extra banken in park Hof De Bist en een bloemenweide aan het bijenhotel langs de fietsostrade.

Op www.ekeren.be leest de Ekerenaar aan welke voorwaarden zijn idee moet voldoen. Verder vinden indieners hier ook voorbeelden van ideeën uit vorige edities. Een idee bezorgen kan nog tot 14 april via www.ekeren.be/mijnidee. Hiervoor moet je sinds 1 januari 2024 16 jaar zijn en in Ekeren wonen.

Hoe verder?

Na 14 april bekijkt het district welke ideeën passen binnen de burgerbegroting. De ideeën die voldoen, worden door de indieners voorgesteld op ekeren.be. Zij mogen ook zelf acties opzetten om buren te overtuigen om voor hun idee te stemmen. Het idee dat de meeste stemmen krijgt, wordt in samenwerking gerealiseerd.

Meer info

Mick De Maere districtsschepen bevoegd voor communicatie en participatie, financiën en begroting, markten en foren, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

 

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren