Vrijwilligers voor senioren in de bloemetjes gezet

Vrijwilligers voor senioren in de bloemetjes gezet

27 | 02 | 2023

Een organisatie kan alleen maar functioneren door de inzet van vele vrijwilligers. Denk hierbij niet alleen aan de bestuursleden van de vereniging, maar ook aan vrijwillige chauffeurs, lesgevers, helpende handen bij activiteiten, mensen die huisbezoeken doen, ...

Het districtsbestuur waardeert deze vrijwilligers die zich bekommeren om het welzijn van de Ekerse senior en zet hen jaarlijks in de bloemetjes.

Ook de pers is van harte welkom op de vrijwilligersnamiddag voor senioren op dinsdag 28 februari om 14 uur in feestzaal Barazza, Slijkweg 5, 2180 Ekeren.

Programma

  • werking ombudsdienst - infosessie door de Ombudsvrouw
  • 4Tact met 'De Strangers Tribjoet Show'
  • napraatmoment
Annemie Plompen districtsschepen bevoegd voor senioren, sport, Dorpsmakers, wijkwerking en dierenwelzijn, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

 

 

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren