Skip to Content
Voorontwerp voor tweede fase Rozemaaipark goedgekeurd

Voorontwerp voor tweede fase Rozemaaipark goedgekeurd

Het Antwerpse stadsbestuur zette een nieuwe stap in de realisatie van het Rozemaaipark in Ekeren: het voorontwerp voor de tweede fase werd goedgekeurd. Als alles vlot verloopt kunnen de werken starten eind 2024. 

Het Rozemaaipark bevindt zich in het zuiden van Ekeren, tussen de A12 en De Oude Landen. In 2019 werd de eerste fase van de heraanleg gerealiseerd. Met de realisatie van de tweede fase van het landschapspark wil Antwerpen een nieuwe, belangrijke stap zetten in de omvorming van de woonwijk Rozemaai in Ekeren.

Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: “In fase twee leggen we de beek in het Rozemaaipark opnieuw open en realiseren we een landschapspark voor de buurt. De beek dient als koelteplek en is een biotoop voor fauna en flora. Daarnaast zorgt het landschapspark voor een oase van rust binnen het district waar mensen ruimte hebben om te vertoeven en te genieten. De opwaardering van het Rozemaaipark verhoogt niet alleen de leefbaarheid voor de buurt, maar is ook in functie van de klimaatverandering. Het waterplan wordt optimaal meegenomen waardoor water hier niet meer afgevoerd wordt via de riolering, maar ter plaatse kan infiltreren.”

Park met beekvallei

Centraal in het park wordt de beek verder doorgetrokken, in de zogenaamde beekvallei, waardoor de wijk een heel nieuw uitzicht krijgt. De beek vangt het regenwater van de gebouwen in de buurt op. De vallei werkt als koelteplek en geeft levenskansen voor planten en dieren. Daarnaast vormt het park een belangrijke open ruimte voor rust en recreatie voor iedereen, in een natuurlijke omgeving. Een centraal plein vormt een ​ schakelpunt tussen de twee delen van de wijk en verhoogt de beleving van het park voor de buurt. Het is een plek voor ontmoeten, verbinden en verblijven. 

Na de goedkeuring van het concept werden de afgelopen maanden de beekvallei en de verschillende groenzones verder uitgewerkt. De recreatieve zones kregen een invulling en het centrale plein kreeg een duidelijk karakter, na input vanuit het inspraakmoment in mei 2022. Zo werd er gekozen voor een plein met een stedelijk karakter met voldoende mogelijkheden voor activiteiten. Anderzijds is er wel getracht om de hoeveelheid verharding te beperken en de stijl van het park ook hier door te trekken. De recreatieve zones krijgen een bestemming met onder andere de mogelijkheid voor een samentuin, ruimte voor sport- en fitnesstoestellen in openlucht, een bloemenplukweide en een poel

Schepen voor groen Els van Doesburg: “Met de goedkeuring van het voorontwerp zetten we een nieuwe stap in de vergroening van de buurt en de verdere opwaardering van het park. Het park zal een prachtige groene en recreatieve ruimte worden die perfect aansluit bij het natuurgebied de Oude Landen. De straten en erven zullen intensief vergroend worden met bomen waarbij elke straat en erf een ‘eigen’ boomsoort krijgt.”

Volgende stappen 

Momenteel loopt er nog een waterstudie waarin de grootte van de waterloop en de grachten berekend wordt. Ook andere aspecten, zoals het groen en de verschillende vormen van recreatie, worden de komende maanden verder uitgewerkt. 

Meer info over Rozemaaipark is te vinden op https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/Rozemaai/over


Er staan twee getekende sfeerbeelden van het toekomstige park in de mediagalerij. Dit beeldmateriaal is enkel bedoeld voor gebruik door pers.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Erica Caluwaerts schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Elias Kartout Woordvoerder schepen van Doesburg
Jeremy Stefens Kabinetschef schepen Caluwaerts
Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren