Skip to Content

Verfraaiing inkomzone Villa Geniets

13 | 04 | 2022

Het district wil de inkomzone van Villa Geniets verfraaien en zodanig aanleggen dat ze ook dient als toegang tot het skatepark en de evenementenzone. Er is ook plaats voor extra fietsenstallingen en beplanting.

In de zone rond Villa Geniets komt een verharding van grijze betontegels die als voetpad dient om het gebouw te bereiken. Deze verharding loopt als pad door tot aan het skateterrein en als toegang tot de evenementenzone. De vlaggenmasten en de brievenbus worden verplaatst en er zijn 11 fietsbeugels voorzien. Naast deze verharding komt een strook van 3m in grasbetontegels om de toegang voor vrachtwagens (leveringen bij evenementen) te vergemakkelijken en het naastgelegen gazon te beschermen. Twee extra plantvakken kleden het geheel mooi aan. Ter hoogte van de bushalte komen drie nieuwe fietsbeugels.

De verharding in grasbetontegels en porfier is waterdoorlatend. De betontegels wateren af naar het grasgedeelte, waar het regenwater ter plaatse in de bodem kan infiltreren. Rondom het skateterrein ligt reeds een drainage die uitkomt in infiltratiekratten.

De werken worden geraamd op 57 000 euro. De aannemer gaat van start op 19 april voor een duurtijd van 15 werkdagen.

Koen Palinckx districtsburgemeester en bevoegd voor publiek domein, feestelijkheden en plechtigheden, burgerlijke stand en decentralisatie, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

 

 

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren