Skip to Content
Uitreiking Ekerse Cultuurprijzen

Uitreiking Ekerse Cultuurprijzen

24 | 04 | 2024

Op donderdag 2 mei reikt het district Ekeren 3 Ekerse cultuurprijzen uit met als doel het culturele leven in Ekeren aan te moedigen, promoten én waarderen: een carrièreprijs, een blikvanger en een trofee voor beloftevol talent.

De cultuurprijzen hebben betrekking op een culturele activiteit of culturele verdienste in de meest brede zin van het woord, die opgemerkt werd in de voorbije twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt toegekend.

Ook de pers is van harte welkom op de uitreiking van de Ekerse Cultuurprijzen op donderdag 2 mei om 19.30 uur in de trouwzaal van kasteel Veltwijck, Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren.

De trofee voor de Ekerse Cultuurprijzen is deze keer van de hand van Ekerse ontwerper Bram Tassier.

Marc Elseviers districtsschepen bevoegd voor cultuur en erfgoed, mobiliteit, lokale economie en toerisme, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

 

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren