Skip to Content

Trofee Ekerse Cultuurprijzen voorgesteld

30 | 04 | 2022

Op vrijdag 13 mei reikt het district Ekeren 3 Ekerse cultuurprijzen uit met als doel het culturele leven in Ekeren aan te moedigen, promoten én waarderen: een carrièreprijs, een blikvanger en een trofee voor beloftevol talent. De trofee is van de hand van lokaal kunstenaar Ivan Janssens.

De pers is van harte welkom op dinsdag 3 mei om 9.30 uur in het atelier van Ivan Janssens, Nijverheidslei 77, 2180 Ekeren.

De cultuurprijzen hebben betrekking op een culturele activiteit of culturele verdienste in de meest brede zin van het woord, die opgemerkt werd in de voorbije twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt toegekend.

De uitreiking zelf vindt plaats op vrijdag 13 mei om 20 uur in kasteel Hof De Bist, Veltwijcklaan 252, 2180 Ekeren. Wie graag aanwezig is, dient vooraf een plek te reserveren via https://www.252cc.be/ekersecultuurprijzen2020.

Marc Elseviers districtsschepen bevoegd voor cultuur en erfgoed, mobiliteit, lokale economie en toerisme, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

 

 

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren