Skip to Content
Stad zorgt met slimme schakels voor gecombineerd aanbod vervoersmogelijkheden

Stad zorgt met slimme schakels voor gecombineerd aanbod vervoersmogelijkheden

Stad Antwerpen wil het makkelijker maken om verschillende vervoersmiddelen te combineren door overstapknooppunten, zogenaamde slimme schakels, in te richten. Het college keurde een eerste reeks van dertien goed. De komende maanden start de uitvoering. De stad schrijft ook een ontwerpwedstrijd uit voor herkenbare luifels bij deze slimme schakels.

Een slimme schakel is een overstapknooppunt met een aanbod van verschillende vervoersmogelijkheden, zoals trein, tram, bus, deelsteps en -fietsen. Door die knooppunten beter in te richten, de verschillende vervoersmiddelen dichter bij elkaar te brengen en aan te vullen met extra diensten stijgt het comfort voor de gebruiker. Op elk van deze locaties worden de bus- en tramperrons integraal toegankelijk gemaakt. Daarnaast plaatst de stad bewegwijzering, voegt ze laadpunten voor elektrische fietsen toe en breidt ze de fietsvoorzieningen uit. De stad schrijft ook een ontwerpwedstrijd uit, om op termijn herkenbare luifels te plaatsen bij deze slimme schakels. Slimme schakels maken het overstappen comfortabeler en toegankelijker, en zorgen voor extra uitstraling en herkenbaarheid.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Daar waar mensen vroeger amper nadachten over hun verplaatsingen, zien we dat diezelfde mensen ondertussen vertrouwd zijn met het concept van combi-mobiliteit. Het slim combineren van verschillende vervoersmiddelen is vaak sneller, handiger, goedkoper om op je bestemming te geraken. De randvoorwaarden zijn natuurlijk dat alle alternatieven makkelijk combineerbaar zijn. Precies daarom investeren we in de infrastructuur voor ‘slimme schakels’. ​ ​

Eerste reeks van 13 slimme schakels goedgekeurd

In juli 2021 selecteerde stad Antwerpen reeds 130 locaties als slimme schakel, samen met een plan van aanpak. Ondertussen werkte de stad de ontwerpen uit van een eerste reeks van dertien. Het college keurde die ontwerpen nu goed.

Het gaat om locaties die prioritair zijn binnen het openbaar vervoernetwerk. Bij sommige gaat het om beperkte aanvullingen; bij andere is dit het begin van een ruimer traject. Alle plekken werden nauwkeurig geanalyseerd en bij een deel werden ook de gebruikers bevraagd.

In district Antwerpen gaat het om station Antwerpen-Centraal, Mediaplein, Operaplein, Franklin Rooseveltplaats, Nationale Bank, Harmonie, station Antwerpen-Zuid en Olympiade. In district Hoboken gaat het om station Hoboken-Polder, Kioskplaats en de Zwaantjes. De Bist in Wilrijk en station Ekeren worden ook aangepakt. De uitvoering verloopt gefaseerd en start de komende maanden op.

Overzicht eerste reeks slimme schakels ©stad Antwerpen
Overzicht eerste reeks slimme schakels ©stad Antwerpen

Informatie over de slimme schakels is ook te vinden op www.antwerpenmorgen.be/projecten/slimme-schakels/over.


In de mediagalerij  zijn de overzichtskaart en illustratief fotomateriaal bij dit bericht te downloaden. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren