Skip to Content

Stad verwelkomt elektrische deelfietsen Donkey Republic in Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Op 9 augustus startte Donkey Republic met de uitrol van 1.650 elektrische deelfietsen in 32 gemeentes binnen de Antwerpse vervoerregio en het Waasland. De eerste fietsen staan momenteel al in centrum Antwerpen en de andere locaties volgen in de komende maanden. Dit najaar zijn ook districten Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo aan de beurt, waar dit een welkome aanvulling is op het bestaande mobiliteitsaanbod. Zo wil de stad blijven inzetten op de bereikbaarheid van deze districten.

Dit najaar doen de deelfietsen van Donkey Republic hun intrede in de districten Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Ze zijn telkens terug te vinden in daarvoor ingerichte ‘hubs’ of dropzones, waar mogelijk rond multimodale knooppunten en strategische locaties. De exacte locaties daarvoor zijn nu bepaald.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Voor de districten Ekeren en Berendrecht – Zandvliet – Lillo is de komst van de elektrische deelfietsen van Donkey Republic zeer goed nieuws. Deze districten liggen te afgelegen om gebruik te kunnen maken van het Velo-deelsysteem dat opereert vanuit het stadscentrum, maar de Donkey’s bieden een oplossing op maat voor wie vanuit de noordelijke districten iets langere afstanden wil afleggen, professioneel of creatief. Op die manier boeken we winst voor onze modal shift."

De uitrol is een belangrijke stap vooruit in de bereikbaarheid van deze districten, omdat zij niet beschikken over het Antwerpse Velo systeem. In Ekeren zullen in eerste instantie 5 elektrische en 152 gewone fietsen worden uitgezet. In Berendrecht-Zandvliet-Lillo zijn dat er 4 elektrische en 32 gewone. Nadien volgt er een evaluatie, aan de hand van data die Donkey Republic zullen aanleveren.

Ekers districtsschepen voor mobiliteit Marc Elseviers: "Door te investeren in dit project, investeren we in een betere mobiliteit voor onze Ekerenaar. Meermaals vroegen de mensen wanneer we in Ekeren een deelfietssysteem zouden krijgen. Ik ben zeker dat dit een antwoord is op die vraag."
Districtsschepen voor mobiliteit Berendrecht-Zandvliet-Lilo Sandra Suykerbuyk: "Deelmobiliteit was tot nu toe de ontbrekende schakel in district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.  Met de komst van de Donkey deelfietsen hopen we alvast een stukje tegemoet te komen aan de noden van onze inwoners zodat we ons per elektrische fiets makkelijker kunnen verplaatsen naar onze buurgemeenten en het havengebied.  Ook de fietsinfrastructuur in onze dorpskernen en daarbuiten zullen de volgende jaren mee moeten evolueren. De fiets verdient immers een prominente en veilige plek in ons straatbeeld!"

Donkey Republic is met 16.000 fietsen in 71 steden een succesvol en betrouwbaar deelfietsensysteem. De fietsen zullen de komende weken en maanden over de Antwerpse vervoerregio worden verspreid.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Marc Elseviers districtsschepen bevoegd voor cultuur en erfgoed, mobiliteit, lokale economie en toerisme, district Ekeren
Frederik Elsermans Kabinetsmedewerker schepen Koen Kennis
Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren