Skip to Content

Stad plaatst bijenhotel op begraafplaats Ekeren

Stad Antwerpen bouwde, in samenwerking met Natuurpunt, een groot bijenhotel op begraafplaats Driehoek in Ekeren. De constructie werd geplaatst naast het urnenbos, aan een grote zone van gewild gras, zodat wilde bijen en andere insecten hier een plaats vinden om te nesten, te schuilen of te overwinteren. Die bijen zorgen voor de bestuiving van planten en bomen en spelen zo een belangrijke rol in het ecosysteem.

Begraafplaats Driehoek heeft een grote oppervlakte aan extensief onderhouden graszones, zogenaamd gewild gras, en de plaatsing van het bijenhotel geeft hier een extra stimulans aan.

De bijenhotels worden vervaardigd in de sociale werkplaats van Natuurpunt in Ekeren. De hotels worden gemaakt van de houtsoorten Douglas en Lariks, waarvoor men lokaal gekapte bomen gebruikt. Door de hoge duurzaamheid van dit hout is een lange levensduur van het bijenhotel gegarandeerd.

Bijenvriendelijk district

Ekeren wil een groen en bijenvriendelijk district zijn en blijven, zoals ook opgenomen in het bestuursakkoord. In het Rozemaaipark en het Hagelkruispark zijn recent ook bijenhotels geplaatst, naast de reeds bestaande bijenhotels die al verspreid in het district aanwezig waren. Ook in de toekomst zullen er nog bijenhotels geplaatst of vervangen worden, zoals aan de volkstuinen in de Dragonderstraat en aan het A-terrein in het Veltwijckpark. Daarnaast kiest de groendienst bij nieuwe aanplantingen zoveel mogelijk voor inheemse en bijvriendelijke soorten.

Persuitnodiging

Het bijenhotel op begraafplaats Driehoek wordt ingehuldigd door schepen voor dierenwelzijn en groen Els van Doesburg, in aanwezigheid van de Ekerse districtsschepenen Annemie Plompen en Fabienne Van Damme.

De pers is van harte welkom op de officiële opening dinsdag 13 september om 11.30 uur op begraafplaats Driehoek in Ekeren (Driehoekstraat 237, 2180 Ekeren).

Parkeren kan aan de ingang van de begraafplaats.

Gelieve uw aanwezigheid ten laatste op maandag 12 september te bevestigen bij Elias Kartout via elias.kartout@antwerpen.be.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Annemie Plompen districtsschepen bevoegd voor senioren, sport, Dorpsmakers, wijkwerking en dierenwelzijn, district Ekeren
Fabienne Van Damme districtsschepen bevoegd voor jeugd, groen en parken, begraafplaatsen, volkstuinen en stadslandbouw, diversiteit, district Ekeren
Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren