Skip to Content

Stad koopt perceel aan Laar in Ekeren-Donk

Gebied behoudt groenwaarde

Stad Antwerpen kocht een groot onbebouwd perceel aan tussen het Laar en de Gerardus Stijnenlaan in Ekeren, een onderdeel van het vroegere ‘Laarhof’. Met deze aankoop wordt gegarandeerd dat het perceel, met een totale oppervlakte van 4 hectare, onbebouwd blijft. Het zal verder ontwikkeld worden als een natuurlijk, zacht-recreatief groengebied.

Het perceel maakt in het stadsbreed groenplan deel uit van het landschap ‘Laagland’. Het gebied was ooit sterk bebost, maar transformeerde geleidelijk naar landbouwgebied met enkele hoeves. Vanaf de 19de eeuw verboste het opnieuw, waardoor er vandaag waardevolle oude bosfragmenten voorkomen. De site ligt in de nabijheid van verschillende beken en grachten en heeft daarom ook een belangrijke functie als overstroombaar gebied.

Schepen voor groen Els van Doesburg: “Door deze aankoop kunnen we de site vrijwaren van bebouwing, zo blijft ook de waterbufferende functie behouden. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de groene verbinding tussen Hoekakker en het Fort van Merksem te realiseren. Dit ooit bosrijke onderdeel van het Laarhof gaan we terug in ere herstellen. Tegen eind 2023 zal alvast één hectare van het gebied opnieuw bebost worden.”

Met het groenplan wil stad Antwerpen in dit gebied ook inzetten op recreatieve beleving en ecologische doorwaadbaarheid. Het is gesitueerd tussen de groene ruimte aan Hoekakker, de Oude Landen en de fortvlakte in Merksem. Daardoor vormt het zowel voor mens als dier een waardevolle schakel tussen deze gebieden. Het is letterlijk een verbindend veld in het Laagland-landschap. De aankoop is niet enkel goed nieuws voor de publieke toegankelijkheid voor fietsers en wandelaars, maar ook voor de ecologie en de landschappelijke en historische waarde van het gebied.

Districtsburgemeester van Ekeren Koen Palinckx: “Vanuit het district Ekeren zijn wij zeer tevreden met deze aankoop. De procedure om dit deel van de gronden van het oude Laarhof aan te kopen heeft enige jaren in beslag genomen, maar met deze aankoop door de stad is er een doorbraak gerealiseerd. Het unieke, groene karakter van dit landschap met erfgoedwaarde wordt nu absoluut gevrijwaard en er komen opnieuw meer bomen.”
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Koen Palinckx districtsburgemeester en bevoegd voor publiek domein, feestelijkheden en plechtigheden, burgerlijke stand en decentralisatie, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren