Kasteelfeesten zetten De Slag bij Ekeren in de kijker

Kasteelfeesten zetten De Slag bij Ekeren in de kijker

11 | 09 | 2023

Ridders en jonkvrouwen, oude ambachten en spelen, een steekspel te paard, een vuurspektakel, dat zijn de vaste ingrediënten van de Kasteelfeesten. Het thema: De Slag bij Ekeren die 320 jaar geleden plaatsvond.

Speciaal voor deze gelegenheid kreeg het district een schilderij uit de kunstcollectie van kasteel De Merode in Westerlo in bruikleen. Dit werk geeft, samen met het schilderij van Petrus Verdussen dat permanent in de trouwzaal van kasteel Veltwijck hangt, en een print uit het DAN van Jasper Broers een goed beeld van wat er zich juist afspeelde.

Ook de pers is van harte welkom op het persmoment met voorstelling van het schilderij in bruikleen op dinsdag 12 september 2023 om 16 uur in de trouwzaal van kasteel Veltwijck, Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren.

Verdere praktische informatie over de Kasteelfeesten

  • zaterdag 16 september 2023
  • van 13 tot 21.30 uur
    ​(vuurspektakel met diervriendelijk vuurwerk gaat van start om 21 uur)
  • Veltwijckpark (inclusief A- en B-terrein Germinal)

Het programma van de Kasteelfeesten 2023 is terug te vinden op www.ekeren.be.

Koen Palinckx districtsburgemeester en bevoegd voor publiek domein, feestelijkheden en plechtigheden, burgerlijke stand en decentralisatie, district Ekeren
Marc Elseviers districtsschepen bevoegd voor cultuur en erfgoed, mobiliteit, lokale economie en toerisme, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

 

 

 

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren