Ekerse scholieren nemen deel aan Verkeersdag

22 | 04 | 2024

Op dinsdag 23 april 2024 komen de Ekerse leerlingen opnieuw samen voor de Verkeersdag. Tijdens deze activiteit worden (delen van) de straten waar de scholen zich (in de buurt) bevinden afgesloten voor het doorgaand verkeer en parkeervrij gemaakt. De scholen maken daar gebruik van om spelenderwijs in een echte straat verkeerseducatie te geven aan hun leerlingen van het kleuter en lager onderwijs.

Bij Antwerp International School wordt het verkeerspark van het district opgesteld en kunnen de verschillende scholen hun klassen in beurtrol laten deelnemen. In het Veltwijckpark is er een estafettespel rond veilig verkeer.

In het begin van het schooljaar organiseerde het Verkeersplatform al een dode-hoek-oefening en op 19 april woonden de scholen de voorstelling 'Stop 'n Go' van Kunstencentrum Vlaams Fruit bij. Tijdens dit toneel kregen kleuters en leerlingen van de eerste graad info over verkeersveiligheid, trage wegen, duurzaamheid en veilig woon-schoolverkeer.

Volgende straten worden afgesloten op 23 april: Blarenstraat - Bund - Gerarduslei en deel Van de Weyngaertplein - Handboogstraat en Kruisboogstraat - Jos Claessensstraat - Jozef De Weerdtstraat - Jozef Ickxstraat - Moerenhoutlaan - Molenaarstraat - Molenstraat - Oosterlinckhoflaan - Schoutlaan.

De Verkeersdag is een organisatie van het Verkeersplatform Ekeren met ondersteuning van het district. Binnen het Verkeersplatform werken alle Ekerse kleuter- en lagere scholen samen rond verkeerseducatie.

Marc Elseviers districtsschepen bevoegd voor cultuur en erfgoed, mobiliteit, lokale economie en toerisme, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

 

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren