Skip to Content

Ekerse burgerbegroting opnieuw op zoek naar ideeën

7 | 05 | 2022

Het district Ekeren maakt met zijn burgerbegroting voor de tweede keer 10 000 euro vrij. Dat budget kunnen Ekerenaars zelf toewijzen aan voorstellen die door inwoners worden ingediend en die passen binnen de bevoegdheden van het district.

In 2021 startte district Ekeren met een burgerbegroting. Voor een maximaal budget van 10.000 euro dienden Ekerenaars voorstellen in en kozen ze 2 projecten uit: de aankoop van een fietsriksja om ritjes te maken met ouderen en een freerunning-parcours in het Hagelkruispark.

Op www.ekeren.be leest de Ekerenaar aan welke voorwaarden zijn idee moet voldoen. Verder vinden indieners hier ook voorbeelden van ideeën uit 2021. Een idee bezorgen kan nog tot 6 juni (verlengde datum) via www.ekeren.be/mijnidee of [email protected].

Hoe verder?

Na 6 juni bekijkt het district welke ideeën passen binnen de burgerbegroting. De ideeën die voldoen, worden door de indieners voorgesteld op ekeren.be. Zij mogen ook zelf actie opzetten om buren te overtuigen om voor hun idee te stemmen.

​Iedereen die op 1 april 2022 in Ekeren woont en ten minste 16 jaar oud is, krijgt 1 stem. Het idee dat de meeste stemmen krijgt, wordt in samenwerking gerealiseerd.

Meer info

Mick De Maere districtsschepen bevoegd voor communicatie en participatie, financiën en begroting, markten en foren, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

 

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren