Skip to Content

Ekers districtscollege komt tegenprestatie aan Moretus na

9 | 03 | 2022

Op 10 december 2019 daagde het districtscollege van Ekeren de leerlingen van Moretus uit naar aanleiding van hun klimaatactie. Brachten ze deze tot een goed einde, dan deed het district een tegenprestatie.

Volgende uitdagingen werden geformuleerd:

  • Haal 500 sigarettenpeuken van de straat af; ​
  • laat 50 mensen een petitie tekenen om kleine en milieuvriendelijke acties te ondernemen;
  • maak 12 gerecycleerde cadeautjes en deel die uit aan leerkrachten of aan personeelsleden binnen de school;
  • bedenk originele manieren om niets op de grond te gooien maar in de vuilnisbakken;
  • stel per klas een lijst op met milieuvriendelijke maatregelen die jullie thuis samen met jullie ouders kunnen uitvoeren.

De leerlingen volbrachten deze uitdagingen met stip. Als tegenprestatie plant het district nu 5 bomen (haagbeuken) binnen de school.

Ook de pers is van harte welkom op het onthullingsmoment op donderdag 10 maart om 14 uur op de speelplaats van Moretus, campus middenschool, Oorderseweg 8, 2180 Ekeren. Respecteer tijdens het persmoment de veiligheidsafstand en draag indien nodig een mondmasker.

De leerkrachten van de B-stroom van de middenschool van Moretus organiseerden van woensdag 11 t.e.m vrijdag 13 december 2019 een project over het klimaat naar aanleiding van de klimaattop in Madrid. Door middel van verschillende workshops probeerden ze hun leerlingen meer bij te brengen op de klimaatverandering. Ze vroegen hierbij hulp aan het districtscollege.

Fabienne Van Damme districtsschepen bevoegd voor jeugd, groen en parken, begraafplaatsen, volkstuinen en stadslandbouw, diversiteit, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

 

 

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren