Skip to Content
Ekerenaars kunnen stemmen voor hun favoriete project van burgerbegroting

Ekerenaars kunnen stemmen voor hun favoriete project van burgerbegroting

12 | 06 | 2024

De indienperiode voor de burgerbegroting is afgelopen. Na een selectieprocedure zijn de ideeën in de lijst hieronder weerhouden.

Van 11 t.e.m. 23 juni (middernacht) kunnen Ekerenaars stemmen op hun favoriete project van de burgerbegroting. Iedereen die op 1 april 2024 minstens 16 jaar is en in Ekeren woont, mag een stem uitbrengen. Dat kan op www.ekeren.be.

De ingediende ideeën zijn:

  • idee 1 | tapkraan water langs fietsostrade/knooppunten
  • idee 2 | picknickbank aan fietsostrade/station Sint-Mariaburg
  • idee 3 | buurttuin aan Sint-Vincentius
  • idee 4 | enkele banken langs fietsostrade F12
  • idee 5 | kruising waterwegen met hoofdwegen aanduiden
  • idee 6 | fiets/loop of wandel niet verloren
  • idee 7 | picknicktafels nabij speeltuinen
  • idee 8 | twee infoavonden rond financiële geletterdheid en energie besparen
  • idee 9 | drinkfontein op speelterrein Schoutlaan

De burgerbegroting is een project van het district Ekeren waarbij de inwoners elk jaar 10.000 euro kunnen toewijzen aan voorstellen die door inwoners worden ingediend en die passen binnen de bevoegdheden van het district.

Mick De Maere districtsschepen bevoegd voor communicatie en participatie, financiën en begroting, markten en foren, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

 

 

 

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren