Skip to Content
Ekeren hangt opnieuw vlag uit voor Koesterweek Berrefonds

Ekeren hangt opnieuw vlag uit voor Koesterweek Berrefonds

7 | 12 | 2023

Van 8 tot 15 december vindt opnieuw de Koesterweek van het Berrefonds plaats. Ook het district Ekeren zet zijn schouders hieronder en hijst de koestervlag.

Tijdens de eindejaarsperiode is het gemis en verdriet van wie overleden is enorm aanwezig. Met de Koesterweek wil het Berrefonds ouders die een kind* moeten missen een stem geven, aandacht vragen voor verdriet en de maatschappij inspireren om samen met hen herinneringen te koesteren aan al deze kindjes*.

Om meer hartjes voor overleden kindjes* in het straatbeeld te krijgen, hangt het districtsbestuur van Ekeren de koestervlag uit. Zelf kunnen Ekerenaars deelnemen aan de Koesterweek-challenge op sociale media. Op www.koesterweek.be vinden ze alle informatie.

Koen Palinckx districtsburgemeester en bevoegd voor publiek domein, feestelijkheden en plechtigheden, burgerlijke stand en decentralisatie, district Ekeren
Annemie Plompen districtsschepen bevoegd voor senioren, sport, Dorpsmakers, wijkwerking en dierenwelzijn, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

 

 

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren