Ekeren beloont inzet voor district met Akerprijs

Ekeren beloont inzet voor district met Akerprijs

30 | 08 | 2023

Wie een bijzondere verdienste levert aan het district, wordt in de bloemetjes gezet. Deze persoon of vereniging krijgt de eretitel 'Akerprijs' toegekend.

De Akerprijs wordt uitgereikt aan iemand die door jarenlange inzet of engagement een verschil heeft gemaakt voor het district Ekeren. Iedere persoon of vereniging mag één nominatie indienen. Die moet aan een aantal voorwaarden voldoen: de Akerprijs wordt toegekend aan een persoon die aanspraak kan maken op erkentelijkheid voor de inzet, op welk gebied dan ook, voor de Ekerse gemeenschap. Deze persoon woont of heeft gewoond Ekeren en mag geen politiek mandaat of een politieke bestuursfunctie bekleden. Ook een vereniging met haar zetel in Ekeren kan genomineerd worden.

Praktisch
​De nominatie moet ten laatste op 30 september ingediend worden via:


​De nominatie omvat:

  • naam en voornaam van de persoon of naam van de vereniging/organisatie
  • adres
  • motivatie voor de gemaakte keuze

Wie de Akerprijs mag ontvangen krijgt o.a. een schaal ontworpen door architect Jo Van Bouwel. Een jury kiest een winnaar uit alle inzendingen. De prijsuitreiking vindt plaats op 26 oktober 2023.

Koen Palinckx districtsburgemeester en bevoegd voor publiek domein, feestelijkheden en plechtigheden, burgerlijke stand en decentralisatie, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

 

 

 

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren