Skip to Content

District en basisschool De Kleurenboom werken samen rond Wapenstilstand

8 | 11 | 2022

Dit jaar herdenkt het Ekerse districtsbestuur Wapenstilstand samen met de leerlingen van het vierde leerjaar van basisschool De Kleurenboom.

Een workshop door het Vredescentrum biedt de leerlingen inzicht in het verleden van wereldoorlog I en II. Ze leren waarom het belangrijk is om hier ook vandaag nog bij stil te staan. Via een klasbezoek aan het districtshuis leerden ze meer over onze vrije, democratische samenleving. In de weken voor 11 november kwam in de klas het rituele aspect van herinneren en herdenken aan bod en maakten ze een eigentijdse, creatieve bijdragen voor de komende herdenking. ​

Tijdens de herdenking op 11 november zijn de leerlingen uitgenodigd om hun creatie neer te leggen aan het monument.

Programma 11 novemberviering

  • 10.45 uur | bloemenhulde aan het Monument der Gesneuvelden, De Beuckelaerlaan 1-13 met aansluitend het neerleggen van de creatieve bijdrage van de leerlingen

Om 10 uur vindt er in de Sint-Lambertuskerk (Frans Harrewijnlaan 1) een eredienst plaats voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen.

Ook de pers is van harte welkom op de herdenking van Wapenstilstand op vrijdag 11 november 2022 in aanwezigheid van de leerlingen van het vierde leerjaar van basisschool De Kleurenboom aan het Monument der Gesneuvelden, De Beuckelaerlaan 1-13.

Koen Palinckx districtsburgemeester en bevoegd voor publiek domein, feestelijkheden en plechtigheden, burgerlijke stand en decentralisatie, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

 

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren