Derde editie Ekerse burgerbegroting van start

23 | 05 | 2023

Via de Ekerse burgerbegroting kunnen Ekerenaars zelf budget toewijzen aan voorstellen die door inwoners worden ingediend en die passen binnen de bevoegdheden van het district. In 2021 startte district Ekeren met een burgerbegroting. Ondertussen werd er reeds een fietsriksja aangekocht en worden er binnenkort nutskasten bekleed.

Ook dit jaar roept het bestuur op om ideeën in te dienen. Iedere inwoner van het district Ekeren die op 1 april 2023 16 jaar oud is, kan meedoen. Het budget staat dit jaar vast op 17 000 euro: de vooropgestelde 10 000 euro per jaar plus overgedragen budget van de voorgaande edities. Ideeën indienen kan tot 15 juni via www.ekeren.be/mijnidee.

Hoe verder?

Daarna bekijkt het district welke ideeën passen binnen de burgerbegroting. Diegenen die voldoen, worden door de indieners voorgesteld op ekeren.be. Zij mogen ook zelf acties opzetten om buren te overtuigen om voor hun idee te stemmen. ​Iedereen die op 1 april 2023 in Ekeren woont en ten minste 16 jaar oud is, krijgt 1 stem. Het idee dat de meeste stemmen krijgt, wordt (in samenwerking) gerealiseerd.

Meer info

Mick De Maere districtsschepen bevoegd voor communicatie en participatie, financiën en begroting, markten en foren, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

 

 

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren