Skip to Content

Definitief ontwerp goedgekeurd voor ontbrekend stuk fietspad Laar in Ekeren

In het Laar in Ekeren ontbreekt een stuk fietspad, tussen huisnummer 22 en de doorsteek naar de Kluislaan. Het district Ekeren keurde nu het definitief ontwerp voor de aanleg van deze ontbrekende schakel goed. De werken staan gepland voor dit voorjaar.

Door de verkaveling van het project Quadelaar ontstaat er ruimte om dit stuk aan te leggen. Het fietspad krijgt dezelfde afmetingen als het recent aangelegde dubbelrichtingsfietspad tussen de Eduard Waghemansbrug en de doorsteek naar de Kluislaan. De aanwezige gracht wordt in een koker gelegd, en in de bocht wordt de schrikstrook iets breder gemaakt en aangelegd in gras. Dat zorgt voor meer veiligheid voor de fietsers.

Koen Kennis, Antwerps schepen voor mobiliteit: "Het gaat om een klein stukje dat ontbrak op een veelgebruikte fietsverbinding tussen Merksem, Brasschaat en Ekeren. Dit soort ontbrekende schakels werken we stelselmatig weg, en zo gaat de veiligheid en het comfort voor de fietsers erop vooruit."

De aanleg van het fietspad wordt gefinancierd door stad Antwerpen. In een latere fase komt er ook nieuwe verlichting in het Laar tussen de Eduard Waghemansbrug en huisnummer 22. De kost hiervan wordt door het district Ekeren gedragen.

Districtsburgemeester Koen Palinckx: “Met het aanleggen van deze ontbrekende schakel zetten we opnieuw een belangrijk stap om het fietsen veilig en comfortabel te maken in Ekeren. Dit korte stuk nieuw fietspad is bovendien noodzakelijk om ook het deel tot aan De Oude Landen in een volgende stap te gaan aanleggen. Daarvoor zijn we nu ook gestart met de opmaak van de plannen.”
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Koen Palinckx districtsburgemeester en bevoegd voor publiek domein, feestelijkheden en plechtigheden, burgerlijke stand en decentralisatie, district Ekeren
Marc Elseviers districtsschepen bevoegd voor cultuur en erfgoed, mobiliteit, lokale economie en toerisme, district Ekeren
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren
Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren