Skip to Content
Afbraak van Ekerse Leugenbergbrug in 2024

Afbraak van Ekerse Leugenbergbrug in 2024

Wordt vervangen door verkeersveilige verbinding voor Kloosterstraat

Het Antwerpse college keurde het voorontwerp voor de afbraak van de Leugenbergbrug in Ekeren goed. De verouderde brug zal vervangen worden door een verkeersveilige verbinding naar de A12 en Kapellen.

De afbraak van de brug zal gebeuren in de loop van 2024, waarna de Kloosterstraat rechtstreeks zal aangesloten worden op de op- en afrit van de A12. Het is een project van het Agentschap wegen en Verkeer (AWV) in samenwerking met de stad Antwerpen, het district Ekeren en de provincie Antwerpen.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: "Maar het gaat om veel meer dan enkel een autoproject. Iedereen die de huidige Leugenbergbrug kent, weet dat het fietspad dat daar ligt niet langer voldoet aan hedendaagse standaarden. De afbraak van de brug maakt dat we kunnen zorgen voor veilige en comfortabele fietspaden, zoals we die ook in de ruime omgeving rond het centrum van Ekeren aanleggen."

De nieuwe Kloosterstraat met aparte dubbelrichtingsfietspaden zal, bij het verlaten van de Kloosterstraat vanuit Ekeren, links afbuigen naast de huidige Leugenbergbrug. In plaats van over de spoorlijn te fietsen, zal men er onder gaan. Aan de sleuf van de A12 komt een nieuw T-vormig kruispunt met lichten voor beide rijrichtingen, vanuit Ekeren en vanuit Hoevenen.

Door deze rechtstreekse aansluiting zal het verkeer veiliger verlopen. Door het verdwijnen van de brug komt ook veel ruimte vrij voor een herinrichting voor en in samenspraak met de buurt. In een eerste fase zal de waterloop het Schijn alvast terug opengelegd worden.

Ekers districtsburgemeester Koen Palinckx: “De afbraak van de brug naar Leugenberg en het doortrekken van de Kloosterstraat richting de sleuf van de A12 levert voor Ekeren veel winst op vlak van verkeersveiligheid, fietscomfort en leefbaarheid. De ruimte aan de vroegere brug die vrijkomt willen we bovendien invullen door 2 hectare nieuw park.”

In een volgende fase komt er een infomoment voor de bewoners en wordt een definitief ontwerp opgemaakt.


In de mediagalerij vindt u twee simulatiebeelden van het toekomstige uitzicht. Die zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Koen Palinckx districtsburgemeester en bevoegd voor publiek domein, feestelijkheden en plechtigheden, burgerlijke stand en decentralisatie, district Ekeren
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren
Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren