Skip to Content

Aanleg voetpad Dorpstraat

2 | 9 | 2022

Ter hoogte van het nieuwe woonzorgcentrum in de Dorpstraat wordt het voetpad aangelegd in natuursteen. De aannemer gaat op 5 september van start. De Dorpstraat wordt tijdens deze werken tijdelijk enkelrichting van kerk naar de Driehoekstraat.

Bij de heraanleg van de Dorpstraat werd het voetpad ter hoogte van het oude gebouw van het woonzorgcentrum aangelegd in gewone voetpadtegels en niet in natuursteen zoals in de rest van het centrum. Het district wist immers dat het oude gebouw werd afgebroken en het nieuwe gebouw gerealiseerd. Bij die bouwwerken zou het voetpad beschadigd geraken. Nu het woonzorgcentrum klaar is, is het tijd om dit stuk voetpad aan te leggen in natuursteen.

Als de weersomstandigheden meezitten, duren de werken t.e.m. 30 september.
​De Dorpstraat is één van de centrale verkeersassen in het district. Er wordt dus enige hinder verwacht. Meer info over de werken en omleidingen is terug te vinden op www.ekeren.be > nieuws.

Koen Palinckx districtsburgemeester en bevoegd voor publiek domein, feestelijkheden en plechtigheden, burgerlijke stand en decentralisatie, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

 

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren