Skip to Content

1 novemberviering in Ekeren

26 | 10 | 2023

De pers is van harte welkom op de dodenhulde in het district Ekeren op 1 november om 11 uur aan de begraafplaats Ekeren-Centrum. Nadien vertrekt het gezelschap richting begraafplaats Sint-Mariaburg.

Programma

- begraafplaats Ekeren-Centrum | om 11 uur

  • rondgang op het militair ereperk en bloemenhulde met korte toespraak aan het monument
  • bloemenhulde op het burgerlijk ereperk aan het grafmonument van ereburgemeester Frans Palinckx

begraafplaats Sint-Mariaburg | om 11.45 uur

  • rondgang op het militair ereperk Ekeren en bloemenhulde aan het monument
  • rondgang op het ereperk Brasschaat en bloemenhulde voor de burgerlijke slachtoffers (in samenwerking met de gemeente Brasschaat)
Koen Palinckx districtsburgemeester en bevoegd voor publiek domein, feestelijkheden en plechtigheden, burgerlijke stand en decentralisatie, district Ekeren
Kelly Stark communicatieverantwoordelijke, district Ekeren

 

Over District Ekeren

Ekeren is één van de groenste districten van de stad Antwerpen. De districtsadministratie bevindt zich in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. In het kasteel zelf vinden o.a. huwelijken plaats en heeft het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders zijn stek. Iets verderop biedt Villa Geniets onderdak aan het stadsloket. De jeugddienst is gelokaliseerd in Jeugdcentrum 't Velt en het cultuurcentrum (252 cc) vind je terug in het prachtige kasteel Hof De Bist. Bibliotheek Driehoek staat dan weer garant voor een zeer uitgebreide collectie en een breed programma aan activiteiten, terug te vinden in een architecturaal knap gebouw.

In deze newsroom vind je de persberichten die district Ekeren uitstuurt en eventueel enkele foto's. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Ekeren te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat door ons vermeld werd bij de foto.    

Op www.ekeren.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, Dorpsmakers, ...).

Volg het district Ekeren ook op sociale media: Facebookpagina district Ekeren en Twitter.

District Ekeren
Veltwijcklaan 27
2180 Ekeren